Інтерв’ю для журналу «Банкиръ»

Инновации на рынке аутсорсинга: европейские тренды и отечественный опыт

Інновації на ринку аутсорсингу: європейські тренди і вітчизняний досвід

– Аутсорсинг якої сфери ІТ є найбільш актуальним для банків зараз ?
– Ваш прогноз?

Специфіка діяльності фінансово-кредитних організацій пов’язана з високими вимогами до функціонування IT-інфраструктури взагалі і до інформаційної безпеки зокрема. Утримання власного IT-відділу, здатного покрити всі потреби сучасної банківської IT-інфраструктури, – досить дороге задоволення, яке сьогодні вже
можна назвати пережитком минулого. Теоретично аутсорсингу підлягають всі процеси, які так чи інакше існують в IT, якщо компаніі аутсорсери знаходяться на досить високому рівні зрілості, і не на словах, а на практиці готові дотримуватися найвищих стандартів у сфері надання IT-послуг. Оскільки ринок даних послуг ще не до кінця сформований, а зрілість банків і аутсорсерів у цих процесах часто залишає бажати кращого, то на сьогоднішній день однозначно має сенс передати сторонній організації (-ям) обслуговування апаратно-програмної частини банкоматів і терміналів, обслуговування і підтримку програмного забезпечення, першу лінію технічної підтримки користувачів всіх програмних банківських сервісів, часткове або повне обслуговування робочих місць користувачів-співробітників банку, підтримку сервісів телефонії, обслуговування локальних обчислювальних мереж, розробку програмного забезпечення, сайтів і мобільних додатків.

Можна дозволити собі віддати сторонній організації кермо влади і над основними серверами і базами даних, але тільки у тому випадку, коли керівництву банку вдасться укласти контракт з організацією, яка дотримується всіх загальноприйнятих світових стандартів аутсорсингу IT-послуг і параметри обслуговування якої повністю відповідають вимогам НБУ. Загальна тенденція розвитку IT-ринку в Україні однозначно сприяє цьому, однак організаціям-виконавцям ще слід докласти чимало зусиль для досягнення рівня, який би відповідав світовим стандартам аутсорсингу.

Ірина Демиденко,
комерційний директор компанії “ВІТАЙМ ГРУП”